Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

The world is in perfect balance.
You want light, find it in yourself to see it outside yourself.
— unknown
Reposted fromstonerr stonerr
1688 522d

April 17 2017

2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viababyface babyface

April 10 2017

2476 6242 500
Tymczasem w Stalowej Woli
8739 31bc 500
Reposted fromkerosine kerosine viajanealicejones janealicejones

April 08 2017

Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
Reposted fromtfu tfu
9047 2234 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapraktica praktica

April 04 2017

6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacalvados calvados
24-karat noodles
Reposted fromAnetzschka Anetzschka viaPandaAttack PandaAttack

March 29 2017

1935 f1c5 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viatfu tfu

March 28 2017

8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik vialikearollingstone likearollingstone

March 25 2017

5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viadynamite dynamite
4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl